top of page

JAK PRACUJĘ Z KLIENTAMI?

Moją bazą do pracy z klientami jest wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w biznesie, dojrzałość osobista i profesjonalne, merytoryczne przygotowanie.

Zanim przystąpię do właściwej pracy z klientem, ważne dla mnie jest zbudowanie zaufania i otwartości. Jest to możliwe dzięki głębokiej empatii, uważności i szacunku dla klienta. Pomaga mi także coś, co można by nazwać umiejętnością ‘czytania ludzi’.

Na początku procesu staram się jak najlepiej poznać oczekiwania i cele klienta. Ważne dla mnie jest także zrozumienie „kontekstu”, w jakim klient funkcjonuje - biznesowego, jeśli jest to coaching dotyczący sfery zawodowej bądź osobistego, jeśli mówimy o life coachingu.

 

W pracy wykorzystuję wieloletnie doświadczenie zdobyte w roli coacha wewnętrznego, którym byłam zajmując stanowisko dyrektora HR. Stosuję narzędzia i techniki poznane podczas kursów i szkoleń merytorycznych. Wierzę jednak w to, że w pracy z człowiekiem ważna jest także intuicja, za którą często podążam.

 

Wiele razy od swoich klientów słyszałam, że nie brakuje mi też odwagi. Myślę, że wynika to z tego, iż nie boje się stawiać mocne pytania, a gdy jest taka potrzeba i gotowość ze strony klienta, prowokować go do odważnej pracy nad ograniczeniami i odkrywaniem zasobów.    

bottom of page