top of page

OFFERING

brooke-cagle-WHWYBmtn3_0-unsplash.jpg

Life Coaching

Dotyczy poza zawodowej sfery Klienta. Może koncentrować się na określaniu tego, co dla Klienta ważne, wyznaczeniu celów i priorytetów życiowych, pracy nad ograniczającymi przekonaniami, odbudowaniu bądź wzmocnieniu poczucia pewności siebie, odkryciu talentów, czy sięgnięciu do posiadanych zasobów.  

christina-wocintechchat-com-eF7HN40WbAQ-unsplash (1).jpg

Coaching kariery

Może oznaczać pracę związaną z aktualnie zajmowanym stanowiskiem, bądź poszukiwaniem nowej drogi zawodowej. Jest doskonałą metodą na pracę z syndromem "wypalenia zawodowego", pozwala bowiem postawić sobie ważne pytania i zidentyfikować to, co naprawdę ważne i potrzebne. 

Pomaga także w określeniu potencjału zawodowe oraz celów w tym obszarze. Umożliwia zidentyfikowanie talentów oraz zoptymalizowanie ich wykorzystanie w zgodzie z preferencjami zawodowymi i osobistymi. 

OFFERING

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash.jpg

Business Coaching

Jest to coaching dotyczący kompetencji zawodowych. Służy zwiększeniu efektywności w tym obszarze. Zazwyczaj cele ustalane są nie tyko z osobą uczestniczącą w procesie, ale także przedstawicielami organizacji, w której ta osoba pracuje. Często określane są wskaźniki „twarde” weryfikujące efektywność coachingu, odnoszące się wprost do funkcji zawodowej pełnionej przez klienta.

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash.jpg

Coaching interwencyjny

Jest bardzo pomocny w sytuacjach kryzysowych – wtedy, gdy pojawiają się konflikty w relacji, w zespole bądź trudno jest nam poradzić sobie z sytuacją, w której się znaleźliśmy. Celem coachingu jest wtedy zdiagnozowanie blokad i ograniczeń w naszym funkcjonowaniu i wypracowanie takich postaw i umiejętności, które pozwolą na dojrzałe i świadome przepracowanie relacji i konstruktywne zarządzenie sytuacją.

jason-goodman-6awfTPLGaCE-unsplash.jpg

Coaching zespołowy

W ramach coachingu grupowego pracujemy z zespołem pracowników, który znajduje się w ważnym dla siebie momencie. Często takim wydarzeniem jest zmiana szefa, składu zespołu, zadań, priorytetów. Pracujemy wówczas nad określeniem wspólnego celu, planu działań, ustaleniem nowych zasad współpracy wspierających realizację celów. Pomagamy także zespołowi w zmniejszeniu napięć, frustracji, czy konfliktów. 

bottom of page